En lista över upphittade discar från discgolfbanan i Larsmo finns här: Upphittade discar i Larsmo (lista). Du kan även när som helst besöka adressen fullflight.store/larsmodiscs för att hitta en uppdaterad lista.

Använd listan så här: Listan är i bokstavsordning enligt namnet på discen. Nere finns tabbar för att välja bokstav. Där finns även en tabb med namnlösa discar. Leta upp din egen disc i listan och hämta den i FullFlight butiken i Jakobstad då den är öppen!

Bild: frisbeegolfradat.fi