fakturering

Bästa sammarbetspartner

Vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar att motta våra fakturor i elektronisk form. Nya faktureringsadresserna är i bruk från 1.1.2023.

eFaktura
Operatör
003733251025 Maventa (003721291126)
Operatörs ID via banknätverket
DABAFIHH


E-postfakturor (pdf)
33251025@scan.netvisor.fi


Pappersfakturor
Discgolfbase Ab
33251025
PL 100
80020 KOLLEKTOR SCAN
FINLAND


All övrig post skall skickas till följande adress.

Discgolfbase Ab
Asematie 3
68600 PIETARSAARI
FINLAND
Hälsningar
Discgolfbase Oy